Inici Societat Igualada reedita els ajuts a reformes en habitatges que es destinin a...

Igualada reedita els ajuts a reformes en habitatges que es destinin a lloguer assequible

COMPARTIR

L’Ajuntament d’Igualada va convocar per primer cop l’any 2017 una nova línia de subvencions que permetia adequar habitatges privats buits a les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica exigida per la normativa sempre que, posteriorment, es destinessin a lloguer amb rendes assequibles. Aquest any 2018 s’obre per segona vegada aquesta convocatòria, entre els dies 2 de juliol i 1 d’octubre, ambdós inclosos.

Podran ser beneficiaris de les subvencions tots els propietaris d’habitatges buits que hi facin reformes amb el compromís d’incloure’ls en el Programa de Mediació per al Lloguer Social de l’Oficina Local d’Habitatge d’Igualada, contribuint d’aquesta manera a incrementar el parc de lloguer social a la ciutat.

Queden exclosos dels ajuts tant les entitats financeres, les seves filials immobiliàries, els fons d’inversió i les entitats de gestió d’actius incloses les procedents de la reestructuració bancària, com els propietaris que, individualment o per mitjà d’un grup d’empreses, siguin titulars d’una superfície útil habitable total de més de 1.250 m2.

L’Ajuntament inspeccionarà cada habitatge per a avaluar el seu estat general i les actuacions sol·licitades. Seran subvencionables les obres d’adequació dels elements que conformen l’habitatge per a obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat o bé que les millorin i l’import de la subvenció serà del 50% del pressupost protegible –constituït pel pressupost d’execució material de les obres, els honoraris dels professionals tècnics i els costos de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic– amb un límit de 5.000 euros per habitatge. La partida total prevista per aquests ajuts és de 25.000 euros.

Les sol·licituds es presentaran al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Igualada o al Registre Electrònic de l’Ajuntament si es disposa del corresponent certificat digital o signatura electrònica, per mitjà del model normalitzat que consta a les bases, amb la documentació que s’hi assenyala, i que es pot obtenir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Igualada i al web tramits.igualada.cat.

FER UN COMENTARI

*