Inici Destacats El govern d’Òdena reivindica la reducció d’un 28% en les retribucions dels...

El govern d’Òdena reivindica la reducció d’un 28% en les retribucions dels càrrecs electes

COMPARTIR

El passat dijous 18 de juliol es va realitzar el Ple del nou cartipàs de l’Ajuntament d’Òdena per al mandat 2019-2023 amb la dedicació a jornada completa de l’alcaldessa, Maria Sayavera i Seuba i de la regidora Alba Gallardo i Sola, qui serà la coordinadora de totes les àrees del Departament de Serveis a les Persones.

El nou cartipàs va quedar de la següent manera: Maria Sayavera i Seuba com alcaldessa i responsable de les carteres de Seguretat Ciutadana, Secretaria, Comunicació, Protocol, Règim Intern i Relacions Institucionals. Raül Galán i Santano serà el primer tinent d’alcalde i regidor d’ Intervenció, Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica, Administració Electrònica i Gestió Patrimonial, àrees del Departament Econòmic, a més de ser el regidor d’Urbanisme, àrea del Departament de Serveis Territorials. La regidora Alba Gallardo i Sola serà la responsable de Benestar Social, Gent Gran, Educació, Biblioteca, Polítiques d’Igualtat, Infància i Joventut, així com la coordinadora de tot el Departament de Serveis a les Persones, mentre la segona tinent d’alcalde serà la regidora Vanessa Garcia Ribera, responsable de Cooperació i Agermanament, Habitatge, Salut, Cultura i Festes, Arxiu i Participació Ciutadana. En Pepe Copoví i Robles serà el tercer tinent d’alcalde i regidor de Via Pública i Manteniment, Parcs i Jardins, Cementiri, Camins i Món Rural i Esports.

D’altra banda, el nou govern ha organitzat les àrees de servei de l’Ajuntament en tres grans departaments: el Departament de Serveis a les Persones, el Departament de Serveis Territorials i el Departament Econòmic. Cadascun d’aquestes departaments tindran dos regidors referents, malgrat l’organització abans exposada, per tal de treballar d’una manera transversal i fomentant la tasca en equip.

Les dotacions econòmiques dels dos càrrecs amb dedicació completa de 37,5 hores a la setmana són de 31.500€ bruts anual per l’alcaldessa i de 31.134,35€ bruts anual per a la regidora del Departament de Serveis a les Persones. També es va aprovar l’assignació econòmica als regidors per assistència als òrgans col·legiats.

Així, la resta de regidors i regidores doncs no tindran dedicació exclusiva ni parcial. Pel que fa al règim d’indemnitzacions aquestes seran: 320€ regidor/a per a l’assistència a la comissió de treball de l’equip de govern; 120€ regidor/a per reunió de Junta de Govern; 74,32€ regidor/a per Comissió Informativa; 74,32€ regidor/a per assistència a Plens, 110€ regidor/a per Junta de Portaveus. Establint aquestes assignacions, a més de la reducció de dedicacions parcials i/o exclusives, així com la no contractació de càrrecs de confiança, permeten un estalvi absolut de 54.429,29€ respecte el govern anterior, el que suposa un 28,98% menys.

Alcaldia va presentar al plenari la proposta retributiva destacant la seva homologació amb les retribucions operatives a d’altres ajuntaments del territori de característiques similars a Òdena. Sayavera va indicar que s’havia fet un esforç significatiu per reduir la despesa en aquest àmbit, tot potenciant les dues àrees que han de suportar treballs de referència bàsica per al municipi com són l’àrea de serveis a les persones i la pròpia alcaldia i per això l’adscripció en règim de dedicació plena, sense designació específica de personal eventual a incorporar-se.

Un dels altres canvis serà que durant aquest nou mandat els plens ordinaris passaran a celebrar-se els primers dijous de mes a les 19 hores i tindran caràcter mensual, i no bimensual com s’havia realitzat els últims quatre anys. La Junta de Govern Local es farà el primer i tercer dijous de cada mes i la Comissió Informativa, també tindrà lloc els dijous previs a la setmana que hi ha convocat Ple.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*