Inici Societat La Generalitat autoritza 10 nous molins eòlics a Rubió

La Generalitat autoritza 10 nous molins eòlics a Rubió

COMPARTIR

El parc eòlic de La Maçana, ubicat entre els termes municipals de Rubió i Castellfollit del Boix (Bages), ha passat el filtre de la Ponència d’Energies Renovables en considerar que l’emplaçament per ubicar els 10 aerogeneradors és viable. Tot i això, l’òrgan tècnic fa diverses consideracions i demana a l’empresa promotora que faci un estudi sobre el “potencial impacte acumulatiu”, ja que es troba molt proper a altres parcs eòlics que ja estan en funcionament o bé en tramitació. També s’adverteix que l’Ajuntament de Rubió va aprovar una suspensió temporal de llicències en sòl no urbanitzable per a aquest tipus d’instal·lacions. Pel que fa a l’únic aerogenerador ubicat a Castellfollit del Boix, demana traslladar-lo d’ubicació.

El projecte impulsat per la multinacional Enel Green Power contempla la construcció de 10 aerogeneradors i les infraestructures associades com ara camins d’accés i servei, plataformes, rases per a una línia elèctrica soterrada i una subestació elèctrica que ocuparia 3.300 metres quadrats. A més, també es projecta una línia aèria de 3,4 km que uniria aquesta subestació amb una altra ja existent situada al mateix municipi de Rubió. Dels 10 aerogeneradors previstos, nou estarien ubicats a Rubió i un a Castellfollit del Boix.

L’informe de la Ponència assegura que “no existeixen elements determinants que, ja d’inici, es puguin considerar insalvables o desaconsellin la ubicació de l’avantprojecte” del parc Eòlic La Maçana. Tot i això, sí que deixa clar que el molí projectat a Castellfollit del Boix es troba ubicat en una zona “incompatible” urbanísticament i, per això, la Ponència demana que es canviï de lloc.

A més, també s’adverteix que “l’acumulació d’instal·lacions d’energies renovables en aquesta zona condiciona la seva implantació”. De fet, al text s’especifica que el parc La Maçana es troba proper al parc eòlic de Rubió (a 1 km de l’aerogenerador més proper), així com també a d’altres parcs eòlics en tramitació com el Serra Morena (a 200 metres de l’aerogenerador més proper), que ja ha obtingut la viabilitat de l’emplaçament, i també als parcs Clarena i Colomer (a 1 i 3 km respectivament). Per això, demanen que es faci un estudi del potencial impacte acumulatiu.

També es fa palès que l’Ajuntament de Rubió va aprovar en data de 18 de desembre de 2020 la suspensió temporal de tramitacions i atorgaments de llicències relatives a instal·lacions de producció d’energies renovables (eòliques i fotovoltaiques) durant un any.

D’altra banda, pel que fa a la viabilitat ambiental, la Ponència posa de relleu que el parc no es troba en cap zona “no compatible” amb la seva implantació, ja que no hi ha cap espai natural d’especial protecció, ni tampoc cap zona especial de protecció d’aus ni cap PEIN. En aquest àmbit, asseguren, tampoc s’hi troben zones humides o espais d’interès geològic ni àrees d’interès faunístic i florístic. Sí que es constata que la línea aèria projectada travessa diversos hàbitats naturals i a la zona hi consten nombrosos espècies d’animals protegides.

Respecte la contaminació acústica, la documentació aportada valora que la distància respecte els nuclis urbans més propers “és suficient per atenuar-ne els efectes”. No obstant això, l’informe conclou que cal tenir en compte la important població disseminada en cases i masies que hi ha a la zona, algunes de les quals es troben molt properes als aerogeneradors. Per això, consideren necessari que es faci un estudi d’impacte acústic.

Mar Martí / ACN

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*