Inici Cultura Descobreixen restes d’eines de pedra, fogars i ceràmica del Neolític a Cal...

Descobreixen restes d’eines de pedra, fogars i ceràmica del Neolític a Cal Sitjo de Sant Martí de Tous

COMPARTIR
created by dji camera

La quarta campanya arqueològica al jaciment de Cal Sitjo, a Sant Martí de Tous, ha tret al descobert restes d’eines de pedra -especialment de sílex-, i també fogars i ceràmica. S’ha fet entre el 23 d’octubre i el 10 de novembre sota la direcció de Bruno Gómez de Soler i Josep Vallverdú, investigadors de l’IPHES-CERCA. Els treballs han permès documentar nivells arqueològics corresponents a les darreres comunitats de caçadors-recol·lectors així com estructures d’hàbitat de les societats neolítiques que varen ocupar aquesta zona de la Catalunya Central. Segons els investigadors, les restes confirmen el «potencial» del jaciment amb restes d’eines de pedra i animals en diversos nivells.

Paral·lelament, també s’ha seguit amb el sondeig de petites dimensions a la part baixa de la seqüència estratigràfica on s’han pogut documentar nivells del període cultural conegut com a Mesolític, és a dir, a nivells corresponents als últims caçadors-recol·lectors que varen ocupar aquesta territori fa més de 9.000 anys.

El jaciment té una potència estratigràfica de més de 8 metres i està situat al marge esquerre de la riera de Tous. Està format per dipòsits fluvials quaternaris que ha anat formant i dipositant aquesta riera.

L’any 2019 investigadors de l’IPHES-CERCA van fer una excavació manual per sondejar uns 15 m2 de la superfície i valorar el potencial arqueològic del jaciment. Des de llavors ja s’han fet quatre campanyes durant les quals s’ha pogut recuperar abundat material lític i ceràmic del neolític.

 

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*