Inici Destacats La Diputació de Barcelona elabora un estudi per dinamitzar La Llacuna a...

La Diputació de Barcelona elabora un estudi per dinamitzar La Llacuna a partir de locals i espais en desús

COMPARTIR

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de la Llacuna, un estudi per l’adequació i la dinamització temporals d’espais buits, principalment locals comercials i solars sense un ús definit, del municipi. El document, que porta per títol Dinamització del municipi mitjançant l’activació de locals buits, pretén ser una eina que faciliti la presa de decisions de l’ens local en relació als buits urbans.

El treball ha estat un encàrrec de l’Ajuntament que servís per l’adequació i dinamització temporal d’aquests espais, entre els quals hi ha locals comercials o plantes baixes sense un ús definit i de solars pendents d’edificar, urbanitzar o reconvertir amb nous usos. El projecte persegueix un doble objectiu: d’una banda, pretén millorar la imatge del municipi i evitar la degradació del nucli històric, i de l’altra hi ha la voluntat municipal de reactivar l’economia local i les dinàmiques quotidianes per tal de revitalitzar el municipi, entre les quals hi ha l’atracció de nous habitants que reactivin la vida comunitària com una oportunitat per revertir la tendència a l’envelliment poblacional.

Durant la primera fase del treball s’ha elaborat una anàlisi dels aspectes socioeconòmics, jurídics i urbanístics més rellevants per aconseguir una radiografia acurada del municipi. A més, s’han inventariat tots els locals buits d’origen comercial del centre històric així com aquells altres espais buits susceptibles de ser dotats d’activitats que dinamitzin la Llacuna.

La segona fase de l’estudi estableix una selecció d’aquells locals que presenten unes millors característiques per ser candidats a l’activació temporal i paral·lelament relaciona aquests espais amb activitats potencials en funció de les necessitats municipals. Finalment, es planteja una sèrie de estratègies d’intervenció que prenen en consideració diferents agents, segons el grau de priorització en l’actuació: beneficiaris, gestors implicats i sectors econòmics. Per cada alternativa s’ha elaborat una fitxa on es descriuen les característiques i condicionants de l’espai, els objectius estratègics i les actuacions a realitzar.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*