Inici Societat Copons actualitza el seu planejament urbanístic

Copons actualitza el seu planejament urbanístic

COMPARTIR

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla d’ordenació urbanística (POUM) de Copons, un instrument de planejament previst per la Llei d’urbanisme de Catalunya que li correspon classificar el sòls, reservar terrenys i edificis per destinar-los a serveis i equipaments, i també preservar i protegir el sòl lliure. El treball ha estat lliurat aquest divendres pel diputat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, a l’alcalde, Cesc Salamé.

Fins ara, Copons, de 2.153 ha d’extensió i una població de 306 habitants distribuïts entre tres nuclis, disposava d’unes Normes subsidiàries planejament de 1996. El nou POUM revisa aquestes normes subsidiàries i incorpora la documentació corresponen a l’aprovació inicial.

En aquesta fase, la documentació lliurada compren el nucli urbà, pel qual s’ha optat pel manteniment i la rehabilitació del parc d’habitatges edificat que es considera de gran valor patrimonial. En relació a les Normes subsidiàries actuals, s’ha reduït el sòl urbanitzable en 5,10 ha. A l’interior del nucli edificat es permetran nous creixements residencials que aportaran nous habitatges contigus a zones de nova urbanització, per completar l’estructura viaria i d’espais lliure actual. També s’ha previst una petita zona industrial que consolida la existent.

En el sòl no urbanitzable, s’ha seguit el planejament territorial de protecció i s’han delimitat tres plans especials urbanístics i un Catàleg de masies i de cases rurals.

Els documents requerits per a la fase d’aprovació inicial del POUM són la Memòria descriptiva, justificativa i annexes, les Normes urbanístiques i catàleg de masies, els plànols d’informació i d’ordenació, estudi ambiental i estratègic, la memòria de la participació ciutadana, els àmbits de suspensió de llicències de tramitació i obres, així com la memòria de participació ciutadana i el Document comprensiu.

FER UN COMENTARI

*