Inici Destacats Comença la redacció d’un pla per ubicar un polígon de 300 hectàrees...

Comença la redacció d’un pla per ubicar un polígon de 300 hectàrees a Òdena

COMPARTIR

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC), presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat aquest divendres iniciar la redacció d’un Pla director urbanístic (PDU) d’activitat econòmica de la Conca d’Òdena, recollint així la demanda dels ajuntaments de la comarca i dels agents socioeconòmics.

El govern català recupera així el projecte de gran polígon que va plantejar l’any 2005 el Consorci de la Zona Franca a la zona de Can Morera, a Òdena. El pla vol acabar amb el dèficit del sòl industrial de grans parcel·les que pateix la Conca d’Òdena, un format de sòl que els agents socioeconòmics han reclamat repetidament. En la seva diagnosi comarcal, la Unió Empresarial de l’Anoia va posar aquesta mancança entre els prinicipals greuges de l’economia comarcal.

Encerclat en rosa, el nou sector per a activitats econòmiques que s’ordenarà i, en blau, les possibles ubicacions per als adobers.

Nova generació de plans directors

Amb la voluntat de continuar desenvolupant i captant activitats econòmiques a l’entorn d’Igualada, el Pla director urbanístic (PDU) de la Conca d’Òdena, aprovat el 2008, ja preveia diverses actuacions supramunicipals com el polígon de Can Morera, retallat finalment en hectàrees del projecte inicial fins que no hi arribés l’Eix Ferroviari Transversal.

No obstant, la regulació d’aquestes actuacions urbanístiques no es va poder concretar atesa la limitació de facultats que la legislació urbanística atorgava en aquell moment als PDU. Per això es va fer mitjançant l’establiment de directrius que no permetien actuacions immediates i que caldria concretar a través de les figures de planejament urbanístic municipal. Urbanisme va tirar enrere el POUM d’Òdena i el nou govern sorgit de les eleccions del 2011 (CiU i ERC) ja no va tirar endavant el planejament que incorporava aquesta zona industrial, a la que s’hi oposaven.

És a partir d’una modificació legislativa de l’any 2012 que els PDU sí que tenen la capacitat de classificar i qualificar sòl, delimitar i ordenar sectors supramunicipals i possibilitar la seva execució directa.

300 hectàrees per activitat econòmica

És per això que el Departament de Territori i Sostenibilitat redactarà un PDU d’abast supramunicipal que classificarà i ordenarà diversos sectors per acollir activitats econòmiques: un de més de 300 hectàrees, al terme municipal d’Òdena, que permetrà disposar de parcel·les de grans dimensions, i un altre sector discontinu, que en total abasta un àmbit de 43 hectàrees, entre els termes municipals d’Igualada, Jorba i Òdena. Aquest darrer és el Parc del Cuir i la Marroquineria, amb el que el govern igualadí vol captar activitats del sector i facilitar un espai per al trasllat dels adobers actualment instal·lats al barri del Rec d’Igualada.

L’impuls a aquest nou Pla director comportarà la necessitat de modificar el PDU de la Conca d’Òdena de 2008 i de replantejar el PDU del Parc d’innovació del cuir i la marroquineria d’Igualada-Jorba, aprovat inicialment, per integrar-lo en el nou document.

A més d’ordenar aquests sectors, el nou PDU establirà determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i les mercaderies, el transport públic, la protecció del paisatge i el manteniment dels valors culturals i històrics de la Conca d’Òdena.

2 COMENTARIS

  1. No volem més polígons, això tot són interessos d’algú! Aprofitem els que ja tenim, hi ha naus buides, parcel·les buides… Respectem la natura que ens envolta si us plau!!

  2. Em sembla fantastic que s’impulsi la indústria en aquesta zona, que ja fa pou falta. Necessitem iniciatives d’aquest tipus si volem que la Conca d’Ódena sigui quelcom mès que ciutats-dormitori.

FER UN COMENTARI

*