Inici Destacats Capellades aprova el Pla Local de Joventut

Capellades aprova el Pla Local de Joventut

COMPARTIR
Una de les reunions del procés participatiu per elaborar el pla.

El Pla Local de Joventut 2017 – 2020 realitzat per la regidoria de joventut, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha estat aprovat per unanimitat pel Ple ordinari de l’Ajuntament de Capellades del 22 de febrer de 2017.

Aquest Pla, s’ha elaborat en dues fases. A la primera, l’estudi i anàlisi de la realitat juvenil capelladina a través d’una diagnosi elaborada de forma participativa, on s’identifiquen les diverses necessitats i mancances de les polítiques de joventut a Capellades.

La segona fase del Pla, defineix les accions i els diferents eixos de treball a dur a terme durant els propers 4 anys en matèria de joventut. Aquestes accions i eixos estratègics se centren en tres línies: la creació de l’àrea de joventut, la creació de recursos que acompanyin en la transició a la vida adulta (formació, educació, ocupació, habitatge i salut) i el foment de la participació (cultura, lleure, oci espai jove i assemblea de la joventut).

La regidora de Joventut, Susanna Moreno, una de les principals impulsores d’aquest Pla Local explica que “la importància de tenir un Pla Local de Joventut rau en que a partir d’ara, podrem demanar subvencions per impulsar polítiques de joventut, i en que tenim un pla de treball estratègic que ens aporta un full de ruta clara de què cal fer en matèria de joventut. A més, gràcies a l’elaboració d’aquest pla, hem pogut identificar les necessitats i les inquietuds que tenen els i les joves capelladines i com podem avançar per a que el jovent se senti partícip i protagonista d’allò que passa a la vila. És important que ells se sentin subjectes actius i deixin d’ésser mers espectadors passius”.

El PSC demana beques de transport

El PSC va donar la seva confiança al Pla Local de Joventut de Capellades 2017-2020 donant-li el seu vot favorable. Amb tot, el regidor del PSC Carles Cuerva va exposar diversos motius que feien dubtar del pla després d’haver repassat la documentació del pla així com haver consultat tècnics de joventut d’altres municipis.

Així, abans de tot el grup municipal socialista felicita els tècnics, joves i demés participants en l’el·laboració del pla. Creiem que aquest pla hauria de reflectir la voluntat de donar resposta a les necessitats dels joves i ho fa en bona part dels casos, però no en tots, alguns d’ells importants.

Globalment, des del grup municipal socialista hem trobat a faltar la valoració econòmica de cada mesura plantejada, el que suposa desconèixer els recursos necessaris per cadascuna, a la vegada que totes les mesures només es planifiquen i calendaritzen pel 2017. Ja vam fer arribar al govern, i agraïm que acceptés la nostra proposta, la necessitat que s’hi especifiqués la voluntat de dedicar recursos anualment al pla, quan la proposta del govern només ho especificava pel 2017. A més, en termes generals creiem que el pla és una petita evolució de l’estat actual dels serveis pels joves quan el que necessita Capellades és un salt, realista, per tal que els joves estiguin al centre de l’agenda política municipal.

Entrant en més detall, el regidor socialista va comentar com el pla focalitza molt en la necessitat de tenir un dinamitzador i/o tècnic de joventut, però en canvi no es valora si aquesta persona tindrà capacitat de portar a terme totes les mesures, és dir, si la càrrega de treball seria excessiva. També va comentar com la Diagnosi del pla reconeix que Capellades és referència pels joves dels municipis propers, però en canvi el Pla no proposa mesures per aprofitar aquest fet i treballar la col·laboració amb aquests altres municipis (facilitats d’accés a equipaments culturals i/o esportius,…). A més, el Pla proposa treballar el disseny d’un espai pels joves i un espai de Co-creació de manera paral·lela, però el calendari de les dues mesures no concorden.

On va posar més èmfasi el grup municipal socialista és en el fet que si bé la Mobilitat dels joves es cita com objectiu específic, el pla no inclou cap mesura que realitzi propostes respecte la mobilitat dels joves capelladins. Així, a la mateixa diagnosi del pla els joves manifesten la necessitar de millorar el transport i proposen una targeta de transport bonificat. Aquí, el regidor va fer esment com durant el debat del pressupost municipal del 2016 el grup socialista va proposar beques pel transport pels joves per tal d’ajudar-los en el cost dels desplaçaments d’estudis post-obligatoris (Formació Professional, Universitat), però el Govern municipal de la CUP i ERC va rebutjar la proposta ja que no en veien la necessitat. Un any després, es demostra que no estàvem equivocats i que els joves reclamen aquest suport municipal. És per això que tornarem a fer la proposta de beques de transport pels joves capelladins quan ens arribi el pressupost 2017.

També, el grup municipal socialista va manifestar que el Pla no recull mesures per donar suport a les entitats per tal que puguin aconseguir subvencions d’administracions o organismes de fora del municipi.

Finalment, tot i que és un pla sectorial, el pla hauria de reflectir d’alguna manera accions per afrontar un problema estratègic que la mateixa Diagnosi detecta: L’envelliment de la població. El PSC creu fermament que el fet que el municipi sigui atractiu pels joves, pugui ser-ho pels adults que seran demà i atraure població d’altres municipis, ja que els joves en valoren l’alta qualitat de l’entorn.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*