Inici Societat El CAP Igualada Nord, premiat per la Fundació Avedis Donabedian

El CAP Igualada Nord, premiat per la Fundació Avedis Donabedian

COMPARTIR

La Fundació Avedis Donabedian ha concedit el premi en atenció primària de salut a l’Àrea Bàsica de Salut del CAP ‘Igualada Nord’, gestionat pel Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA)

Aquest premi, que reconeix la tasca assistencial que es realitza al centre, es va lliurar el passat 11 de gener al Palau de la Música Catalana, en el marc dels Premis FAD 2017 a la Qualitat en Sanitat a nivell estatal.

La Fundació Avedis Donabedian és una institució sense ànim de lucre constituïda el 1989 i la seva missió és col·laborar amb els professionals i els centres, col·legis professionals i administracions públiques i privades amb l’objectiu de millorar la qualitat dels serveis sanitaris i socials que reben els ciutadans.

Sis anys de trajectòria

L’1 de desembre del 2010 va entrar en funcionament el nou CAP ‘IGUALADA NORD’. El centre acollia aleshores el desdoblament de l’Atenció Primària d’Igualada amb una població de referència de 20.000 ciutadans i ciutadanes. Actualment registre una mitjana de prop de 113.000 visites l’any.

La filosofia de treball del centre és la capacitació del pacient en el manteniment de la salut i la cura de la malaltia quan aquesta apareix. Això es desenvolupa traslladant el coneixement a la població, pacient i família així com col·laborant de manera activa l’equip de salut amb la comunitat.

Per estudiar els resultats de salut, els professionals del Centre ‘Igualada Nord’ disposen d’uns Indicadors de Qualitat que una vegada analitzats els comparteixen amb els pacients per pactar els objectius de salut a assolir.

Una eina a destacar és la plataforma informàtica en què els professionals participen registrant les incidències i fent propostes de millora analitzades posteriorment per la Comissió de Qualitat del CAP.

Actualment s’estan realitzant programes innovadors com la gestió dels anticoagulants i l’atenció odontològica a les residències; la consulta de malaltia traumatològica i dermatològica coordinada amb l’Hospital d’Igualada; l’atenció i cura de les úlceres, participació en xarxes socials i el programa del Pacient Expert, entre d’altres. Aquestes fites són possibles gràcies a la coordinació del centre amb l’hospital de referència, altres centres de salut del territori i les associacions de pacients.

La directora del CAP, la dra. Aurora Garriga, recollint la menció.
La directora del CAP, la dra. Aurora Garriga, recollint la menció.

FER UN COMENTARI

*