Inici Societat Calaf incorpora dos nous vigilants municipals

Calaf incorpora dos nous vigilants municipals

COMPARTIR

L’Ajuntament de Calaf va convocar el passat mes de desembre dues places de vigilant municipal en règim de funcionari de carrera pel sistema de concurs oposició. S’hi van presentar divuit persones.

El procediment de selecció ha constat de diferents fases on s’han realitzat proves d’aptitud física, coneixement de llengua catalana, un examen amb una prova teòrica i una pràctica, un test psicotècnic, una entrevista i una valoració de mèrits.

José Antonio Gómez i Alexandre Lladó han estat els dos aspirants que han superat totes les proves i avui divendres 23 de març han fet la presa de possessió a la sala de Plens de l’Ajuntament de Calaf. El fet que els vigilants municipals esdevinguin funcionaris de carrera és un pas molt important pel cos, ja que a partir d’ara podran desenvolupar, a tots els efectes legals, funcions reservades als funcionaris públics i, com a tal, gaudiran de presumpció de veracitat.

Les tasques que desenvoluparan seran:

a) Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.

c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el que disposen les lleis.

d) Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.

COMPARTIR

FER UN COMENTARI

*