Inici Societat Augmenta el nombre de persones ateses pels Serveis Socials del Consell Comarcal

Augmenta el nombre de persones ateses pels Serveis Socials del Consell Comarcal

COMPARTIR

El departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat la memòria de l’exercici 2016 als regidors i regidores de la comarca. El 28 de febrer es va fer una primera trobada a la seu del Consell Comarcal a Igualada, i el 2 de març es va dur a terme una segona a Copons, adreçada als regidors/es dels ajuntaments de l’Alta Anoia.

Segons les dades presentades, la Unitat de Serveis socials ha detectat aquest 2016 una tendència a l’alça en el nombre de persones ateses (més de 19.500), amb un augment significatiu en les problemàtiques familiars (37% del total), per àmbits, les problemàtiques més nombroses són les econòmiques, les laborals i les d’habitatge. Tots els ajuts d’urgència social, s’han destinat a la cobertura de necessitats bàsiques. El Servei d’Ajuda a domicili ha augmentat el nombre d’hores d’atenció i el nombre de persones ateses.

Pel que fa a la Unitat d’Infància, la implantació del Servei d’integració de família extensa ha augmentat la periodicitat de seguiment a les famílies. L’acolliment en família extensa segueix sent la mesura de protecció més freqüent a l’Anoia, seguida de l’acolliment en serveis residencials.

La Unitat de Gent gran i discapacitats ha registrat un augment de casos progressius de dependència, per l’obertura del grau I. Des de la implantació de l’Equip d’atenció a la vellesa de l’Anoia, que ha atès 83 persones aquest 2016, hi ha una tendència a l’alça en la detecció de casos de maltractaments. La Unitat segueix apostant pel Consell de la Gent gran de l’Anoia, òrgan de consulta, participació i dinamització, i per la campanya “Tracta’m bé”.

La Unitat de ciutadania i convivència manté el nombre de persones ateses pel Servei d’acollida i ha incorporat sis cursos de coneixements laborals a la formació del circuit d’acollida i dos de preparació per a la tramitació de la nacionalitat espanyola. El servei de traducció ha augmentat les actuacions i el de mediació ha mantingut els casos atesos. L’any 2016 s’han continuat promovent accions de prevenció i sensibilització en el marc de la promoció de la cohesió social i la convivència en els centres educatius de la comarca.

I a la Unitat d’igualtat i inclusió, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ha incrementat les atencions en els serveis gratuïts d’assessoraments socioeducatiu i jurídic i d’atenció psicològica i, ha mantingut i consolidat els tres espais d’atenció grupal. El Servei d’Atenció Psicològica per a Homes ha realitzat 111 intervencions durant el 2016, i el servei d’Atenció a adolescents en situació de risc ha treballat la prevenció i l’abordatge de les addiccions i dels consums de drogues des de diferents vessants. L’entitat Nou quitxalles va posar a disposició del Consell Comarcal, a través d’un conveni, 4 pisos assistits per tal d’oferir habitatge a joves en risc d’exclusió, tots els quals han estat ocupats durant el 2016, i s’han produït dues altes del programa per emancipació.

FER UN COMENTARI

*